O firmie

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ze spółkami o różnej formie prawnej oraz z organizacjami pozarządowymi. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości i w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu profesjonalną i niezawodną obsługę księgową. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz kartę podatkową. Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją na potrzeby podatku VAT oraz ewidencją podatkową. Oferujemy obsługę kadrowo- płacową oraz rozliczenia międzyokresowe z urzędami. Oferujemy pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.