Oferta

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja ryczałtowa

 • Ewidencja podatkowa

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Deklaracje podatkowe

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Obsługa kadrowo –płacowa

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Doradztwo prawno- podatkowe

 • Optymalizacja podatkowa